Ingurumena eta agro-ekologia
GIS & Teledetection Environment & Agroecology

SIG eta TELEDETEKZIOA
INGURUMENA eta AGRO-EKOLOGIA

GISARTEn, larrialdi klimatikoari aurre egiteko, pobrezia desagerrarazteko eta mundu bidezkoagoa eta solidarioagoa eraikitzeko, herritarren zientzia garatzearen eta era guztietako erakundeentzako datuak, informazioa eta baliabide teknologikoak eskuratzearen alde egiten dugu, ez soilik nazioarteko erakunde handientzat edo erakunde multilateralentzat.

GURE IKUSPEGIA

Gizakiak eragindako klima-aldaketak aldaketa arriskutsu eta orokorra eragiten du naturan, eta horrek eragina du mundu osoko milaka milioi pertsonaren bizitzan, nahiz eta haien eragina murrizteko ahaleginak egin diren. Egoerari aurre egiteko gaitasun gutxien duten pertsonak eta ekosistemak dira kaltetuenak, zientzialariek Klima Aldaketari buruzko Gobernu Arteko Adituen Taldeak egindako azken txostenean adierazi dutenez (IPCC).

Klima-aldaketa 2022: inpaktuak, egokitzapena eta kalteberatasuna

  • Ingurumen-osagaia funtsezkoa da edozein giza jardueratan. Inplikazioak biderkatu egiten dira, eta neurriak hartu behar dira maila guztietan.
  • GIS teknologiak eta tresnak, teledetekzioa eta informazioaren bistaratzea eskuragarri daude, helduak daude eta gero eta gehiago erabiltzen dira ia jarduera-arlo guztietan.
  • Teknologia hauek geratzeko etorri dira. Beren prozesuetan sartzen ez dituzten erakundeak bigarren mailakoak izango dira. Early adopter erakundeek egungo gizarte- eta ingurumen-testuinguru teknologikora egokitutako balio handiagoko proposamenak eskainiko dizkiete bezeroei, bazkideei eta finantzatzaileei.

GISARTEREN BALIO-PROPOSAMENA

Erakundeei lagundu nahi diegu proposatutako erronkak lortzen, honako tresna hauek masiboki eta lehentasunez erabiliz:

Ciencia de datos

Datuen zientzia, informazioa aztertzeko eta ulertzeko.

Sistemas de Información Geográficos (SIG)

Informazio Geografikoko Sistemak (GIS), lurralde konplexu eta aldakor batean jarduteko.

Teledetección

Teledetekzioa. Satelite-teknologia, kalitateko datu sozialak, ingurumenekoak eta klimatikoak, sofistikatuak eta etengabe eta doan eskuratzeko.

ERAGINA ERAKUNDEETAN

Justizia printzipiotik abiatuz,  proiektuen eta ekimenen kalitatea, eraginkortasuna, inpaktua eta iraunkortasuna hobetzea bilatzen dugu, ekintzak egiazko informazioetan oinarritu daitezen, benetako eta egungo datuekin egiaztatuta, eta publiko zabal batek ulertzeko moduan tratatuta. Hori guztia erakundeek unean uneko konponbiderik onena aukeratu ahal izan dezaten laguntzeko.

EremuaEragina
Proiektu-kudeaketaKudeaketa-eredu berritzaile bat garatzen da, proiektuen administrazio erresilientea eta ingurune sektorialaren (larrialdiak, elikadura, osasuna...), sozioekonomikoaren eta ingurumenekoaren kudeaketa eraginkorra bultzatzen duten teknologiak baliatzen dituzten tresnetan oinarritua.
Ekintzen kalitateaErabakiak hartzeko benetako datuak erabiltzen dira, eremu geografiko zabalak eta zehaztuak hartzen dituztenak, eta askotan eguneratzen direnak.
Antolaketa-posizionamendua (kanpokoa)Erakundea egoera nabarmenean kokatzen du beste erakunde laguntzaile, bazkide eta finantzatzaileen aurrean. Baita erakunde lehiakide posibleen aurrean ere. Balio diferentzial erantsi handiko aliantza berriak sortzen lagun lezake, baita jarduera-sektore tradizionaletik kanpo ere.
Egitura indartzea (barnekoa)Erakundeko pertsonek garapen profesionala dute abangoardiako teknologiarekin lotutako alderdietan eguneratzeko aukerari esker.

2020TIK HAINBAT ERAKUNDEREKIN LANKIDETZAN

GURE KONPROMISOA GARAPEN JASANGARRIKO HELBURUEKIN

Funtsezkoak

1- Pobrezia desagerraraztea

2- Gozerik ez

9- Industria, berrikuntza eta azpiegitura

13- Klimaren aldeko ekintza.

15- Lehorreko ekosistemetako bizitza.

Transbertsalak

3- Osasuna eta ongizatea.

4- Kalitatezko hezkuntza.

5- Genero-berdintasuna.

8- Lan duina eta hazkunde ekonomikoa.

10- Desberdintasunak murriztea.

End of poverty
Affordable and Clean Energy
Climate Action
Zero Hunger
Decent Work and Economic Growth
Life Below Water
Health and well-being
Industry, Innovation and Infrastructure
Life on Land
Quality education
Reduced Inequality
Peace and Justice Strong Institutions
Gender equality
Sustainable Cities and Communities
Partnerships to achieve the Goal
Clean Water and Sanitation
Responsible Consumption and Production
Sustainable Development GOALS
End of poverty
Zero Hunger
Health and well-being
Quality education
Gender equality
Clean Water and Sanitation
Affordable and Clean Energy
Decent Work and Economic Growth
Industry, Innovation and Infrastructure
Reduced Inequality
Sustainable Cities and Communities
Responsible Consumption and Production
Climate Action
Life Below Water
Life on Land
Peace and Justice Strong Institutions
Partnerships to achieve the Goal
Sustainable Development GOALS