2020an, lehorteak Kanenako olibadian duen eragina teledetekzio bidez aztertzen da. Horretarako, Sentinel 2 satelitearen irudiak erabili ziren, eta hezetasun- eta fotosintetika-indize desberdinak kalkulatu ziren, baita aldagai biofisiko batzuk ere, hala nola LAI.

Aldagai klimatiko horietako batzuen denborazko serieak ere aztertu ziren, NASAren AppEEARS webgunean eskuragarri dauden baliabideak erabiliz.